protipožární nařízení

Osvětlení a svícení v domě, komoře i ve chlévě Vývoj lidového obydlí probíhal v těsné souvislosti s vývojem topeniště – otevřený oheň planoucí na ohništi skýtal základní osvětlení. Svícení ohněm a loučemi Speciálním zařízením k osvětlování byl zděný výklenek („krbeček“, „komínek“) ve stěně jizby (světnice), komory či chléva, na němž se rozněcoval malý oheň nebo …

Osvětlení ohněm a krbečkem, svícení loučemi a petrolejové lampy Pokračovat ve čtení »

Požárové řády, též ohňové patenty, pro ochranu staveb před požárem Požárové řády byly vydávány za panování Marie Terezie a Josefa II. Obsahovaly stavební příkazy a zákazy spojené s ochranou před ohněm, např. příkaz stavět zděné budovy zákaz stavět dřevěné komíny příkaz dodržovat určité vzdálenosti mezi domy situovat stodoly, kovárny, pazderny, sušárny ovoce v bezpečné vzdálenosti …

Požárové řády a stavební příkazy a zákazy, dvorské dekrety Pokračovat ve čtení »

Klasicismus a klasicistní stavby 1. poloviny 19. století Období klasicistního slohu charakterizuje změna materiálové základny směrem ke zděným stavbám, nahrazujícím starší vrstvu dřevěných (tj. hořlavých, spalných) staveb. Nástup zděných staveb souvisel nejen s protipožárními nařízeními, ale rovněž i vlivem zděné slohové architektury. Protipožární opatření Na přelomu 18. a 19. století vyvrcholila ve venkovském prostředí tradiční …

Zděné klasicistní stavby – trámové stropy s podhledem a klenby, stolicové krovy s pálenou krytinou Pokračovat ve čtení »