pálená krytina

Cihelna je stavba pro výrobu kusového staviva na prodej, zejména cihel, dlaždic a pálených tašek Cihelna je výrobní objekt určený pro specializovanou stavební výrobu, zejména pro výrobu cihel. Rozlišit můžeme malé cihlářské pece i velké kruhové cihelny, ve kterých byly cihly a další výrobky vyráběny ve větším množství a určeny na prodej, nikoliv pro vlastní …

Cihelna – objekty pro výrobu kusového staviva na prodej – cihly, dlaždice, pálené tašky atd. Pokračovat ve čtení »

Zděné domy Jizerské tabule – konstrukce, výzdoba a střešní krytina Mladší vrstvu tradiční zástavby v prostoru Jizerské tabule mezi Mělníkem a Mladou Boleslaví reprezentují celozděné patrové domy. Svým hmotovým řešením vycházejí z podoby dřevěných nebo polozděných domů. Zděné domy foto: Zděný patrový dům Dům vystavěný po roce 1842, kdy mapa zaznamenala v obci jen spalné …

Zděný patrový dům Mělnicka a Mladoboleslavska – konstrukce, výzdoba a střešní krytina Pokračovat ve čtení »

Zděné sýpky středních Čech – patrové sýpky zděné z kamene nebo cihel Značného stáří mohou v některých regionech středních Čech (i jinde v ČR) dosahovat zděné patrové sýpky, třebaže obecně je řadíme k vývojově mladší vrstvě zástavby. Zděné sýpky foto: Zděná patrová sýpka Zděná sýpka patrového uspořádání prozrazeném navzdory úrovni terénu umístěním oken ve dvou …

Zděné sýpky středních Čech – panské a obecní sýpky z kamene a pálených cihel, keramická krytina Pokračovat ve čtení »

Pálená střešní krytina – pokládání krytiny z prejzů a háků Pálená střešní krytina tvoří zastřešení stavby a náleží mezi skladané střešní krytiny. Přestavuje tvrdou, těžkou a nespalnou krytinuvyráběnou dříve převážně ručně. foto: Prejzová střešní krytina Prejzy na koruně zdiva ohradní brány usedlosti. Prejzová krytina se skládá ze dvou typů tvarovek – spodního háku zv. korýtko …

Prejzová a háková krytina – prejzy na střechy staveb a vjezdové brány, bechyňské háky či esovky Pokračovat ve čtení »

Klasicismus a klasicistní stavby 1. poloviny 19. století Období klasicistního slohu charakterizuje změna materiálové základny směrem ke zděným stavbám, nahrazujícím starší vrstvu dřevěných (tj. hořlavých, spalných) staveb. Nástup zděných staveb souvisel nejen s protipožárními nařízeními, ale rovněž i vlivem zděné slohové architektury. Protipožární opatření Na přelomu 18. a 19. století vyvrcholila ve venkovském prostředí tradiční …

Zděné klasicistní stavby – trámové stropy s podhledem a klenby, stolicové krovy s pálenou krytinou Pokračovat ve čtení »