ostění

Ostění Svislé postranní části dveřního nebo okenního otvoru (lit. 016: J. Vařeka, str. 147 ). doplnit, též veřeje u dveří, špaleta – rovná, šikmá, trámková, zděná Pouchle, nářečně, východní Čechy Svislé trámy po stranách dveří a oken (lit. 016: V. Frolec, str. 174). Pilištrát, nářečně, jihovýchodní Morava Sloupové ostění dveří v dřevěné stavbě, zapuštěné čepy …

Ostění je svislá postranní část stavebního otvoru pro okna nebo dveře Pokračovat ve čtení »

Gotika, renesance a zděné stavby v 15. a 16. století Nejstarší vrstva dochovaných zděných staveb světského užití je na venkově rovněž neodmyslitelně spjata s pozdně gotickým obdobím a jeho pozvolným přechodem k renesanci. Pro její časové zařazení je přitom rozhodující tvarosloví a opracování stavebních prvků. Kamenné stavby a kamenické prvky Na zdivo je použito sbíraného …

Zděné gotické a renesanční stavby – kamenné stěny a kamenické prvky na portály a ostění Pokračovat ve čtení »