okna a dveře

Křídlo domovní, štítové, okenní nebo dveřní 1. Část budovy svírající s jinou její částí určitý úhel nebo vystupující z líce stavby po celé její výšce nejméně o dvě okenní osy. Křídlo je obvykle umístěno ve střední nebo krajní části půdorysu, který nabývá složitějšího obvodu. Oproti jednoduchému geometrickému útvaru se zpravidla jedná o půdorysy ve tvaru …

Křídlo jako část budovy nebo štítu, též ve významu dveřního nebo okenního křídla atd. Pokračovat ve čtení »

Tesařské práce a úprava štítu – konstrukce a prvky Mistrné zvládnutí zpracování a opracování materiálu u starších dřevěných domů Kokořínska je doloženo řadou mimořádných tesařských prací, dosahujících obdobně jako v oblasti severněji položeného Českolipska mimořádně vysoké výtvarné úrovně a řemeslné kvality. Okna a dveře, pavlače a podstávka u domu foto: Patrový dům s podstávkou Roubený …

Tesařské práce a úprava domů na Kokořínsku – okenní i dveřní rámy, pavlače, podstávky a štíty Pokračovat ve čtení »