náves

Náves – hlavní veřejný prostor na vesnici Veřejné prostranství obvykle v centru vesnice. Vznik návsí spadá do středověku. Domy jsou seřazeny těsně vedle sebe nebo v určité vzdálenosti. Náves mívá kruhový, obdélníkový, čtvercový, trojúhelníkový nebo nepravidelný tvar. Do návsi se obvykle sbíhají všechny cesty. Východy ze vsi uzavíraly někdy brány, jež sloužily k tomu, aby …

Náves jako veřejné prostranství v centru obce Pokračovat ve čtení »

Vesnice s návsí okrouhlou – radiální plužina a stavební parcely okrouhlice Vrcholně středověké návesní vesnice založené v původně zalesněném terénu se často vyznačují návsí okrouhlého tvaru. Centrálnímu půdorysu odpovídá rovněž lineární lánová plužina s radiálně uspořádanými polními lány. Dostředným uspořádáním se vyznačují rovněž samotné zemědělské usedlosti včetně zahrad. foto: Vesnice s okrouhlou návsí Příklady vesnic …

Návesní vesnice s okrouhlou návsí – půdorys návsi a zakládání okrouhlic, stavební parcely a usedlosti Pokračovat ve čtení »

Vesnice s návsí víceúhlou – polygonální náves a lineární lánová plužina Mezi návesními vesnicemi vrcholného středověku vynikají vsi mající pravidelně vyměřené návsi, ať již pravoúhlého (čtverec, obdélník) či jiného tvaru (trojúhleník, lichoběžník). Těmto často odpovídá do jisté míry pravidelná lineární lánová plužina se souběžnými polními lány. foto: Vesnice s pravoúhlou návsí Příklady vesnic s návsi …

Návesní vesnice s víceúhlou návsí – rozměření návsi a stavební parcely, cesty, usedlosti a lánová plužina Pokračovat ve čtení »