lidová architektura

Lidová architektura, lidové stavitelství, lidové stavby Soubor stavebních projevů nebo jednotlivé stavební objekty, vytvořené lidovými staviteli v duchu představ, názorů, potřeb, požadavků a tradic lidu. Vedle mimoestetických (zvláště účelových) funkcí je u nich zřejmý také estetický záměr. Charakteristickým rysem lidové architektury je použití místního stavebního materiálu a od 18. a 19. století regionální zvláštnosti, spočívající …

Lidové architektura, lidové stavitelství, lidové stavby Pokračovat ve čtení »

Architektura (z reč. architekton = původně tesař, později stavitel) Stavitelské umění, které vytváří díla, jejichž hmotou, opracováním, tvarem, prostorem, barvou a světlem má být dosaženo nejen požadovaného praktického účelu, nýbrž i uměleckého odrazu ideové náplně společenského světa. V užším smyslu znamená architektura i každou jednotlivou stavbu jevící architektonický záměr (lit. 016: V. Frolec, str. 18). …

Slohová a lidová architektura – původ a charakteristické rysy, stavební konstrukce Pokračovat ve čtení »