Otopná zařízení a vytápění – ohniště a krb, stará a nová pec, kamna a sporák

Ohniště, pec a kamna reprezentují místní (lokální) vytápění, neboť jsou situovaná přímo ve vytápěném prostoru. Z hlediska obsluhy rozlišujeme tzv. přímé a nepřímé vytápění.

Přímé vytápění – dymná jizba

Vývojově starší způsob vytápění reprezentuje tzv. přímé vytápění, znamenající obsluhu topeniště nebo otopného zařízení přímo z vytápěného a obývaného prostoru – u venkovského domu dymné jizby. Kromě přikládání tuhého paliva zde dochází rovněž k vybírání popela, přičemž do tohoto prostoru mohou unikat i kouřové zplodiny.

Otevřené ohniště, krb a „stará“ pec

foto: Přímé vytápění

Přímé vytápění s ústím pece do obytného prostoru

Pec s ústím orientovaným do obytného prostoru, do kterého uniká rovněž kouř.
ŠVÉDSKO (oblast Finnskogen), Foto © MaČe • fotogalerie

Mezi přímé vytápění řadíme otevřené ohniště, krb a pec s ústím orientovaným do obytného prostoru. Tato orientace představuje v našich zemích velmi archaické řešení, zatímco např. v severských státech (Norsko, Švédsko) se s takto orientovanou pecí můžeme setkat u řady dochovaných historických staveb. Obdobně se zde můžeme v prostředí staveb lidové architektury setkat i s velkými krby, jejichž použití se u nás omezilo pouze na hrady a zámky.

Krbeček k osvětlení a ohřívání

Krbům se s výjimkou velikosti podobají tzv. krbečky, představující výklenek ve zdi nebo naopak vystupující architektonizovaný útvar. Tyto krbečky však nesloužily k vytápění, ale osvětlování místnosti a druhotně též k ohřívání pokrmů.

Nepřímé vytápění – kuchyňský kout, černá kuchyně

foto: Nepřímé vytápění

Nepřímý způsob vytápění z kuchyňského koutu

Kuchyňský kout k obsluze otopného zařízení na tuhá paliva i přípravě pokrmů. Mimo obytný prostor se ocitá přikládací otvor i odvod kouře.
Lokalita nezveřejněna, okres Vsetín, Foto © MaČe • fotogalerie

Pokud je ovšem dřevo nebo uhlí přikládáno do otopného zařízení ze sousedního prostoru a zároveň zde dochází k vybírání popele, jedná se již o tzv. nepřímé vytápění. Vytápěný prostor je v důsledku tohoto zcela zbaven kouře, stává se světlejším a lépe vyhovující požadavkům na čistotu i zdravotní nezávadnost.

Sousedním prostorem u venkovského domu rozumíme zadní část síně s kuchyňským koutem nebo v téže části samostatně oddělený prostor černé kuchyně. U zámeckých budov je sousedním prostorem zpravidla chodba, případně uzavřený výklenek z této chodby přístupný.

Pec a kamna na tuhá paliva

Mezi nepřímé vytápění, resp. nepřímo obsluhovaná otopná zařízení, řadíme pec s ústím orientovaným mimo vytápěný prostor. Oproti starší poloze je tedy ústí pece již otočeno směrem ke stěně (nejčastěji mezi světnicí a vstupní síní), přičemž tato stěna je opatřena přikládacím a vybíracím otvorem i výše umístěným otvorem pro odvod kouře. Nepřímo obsluhovaná jsou povětšinou i po staletí užívaná kamna.

Sporák na tuhá paliva

Vývojově mladší a ve světnici venkovského domu nebo chalupy situovaný kuchyňský sporák na tuhá paliva, představující rovněž vydatný zdroj tepla, můžeme z hlediska obsluhy zařadit mezi zařízení obsluhovaná opět přímo z obytného prostoru.

Z hlediska odvodu kouře je však situace oproti otevřenému ohništi, staré peci nebo krbu podstatně odlišná, neboť je kouř již odváděn mimo obytný prostor tzv. kouřovodem. Jiný způsob odvodu spalin souvisel se zaváděním tahových komínů oproti starším komínům dymníkového typu.

Autor textu a fotky k heslu
Otopné zařízení – ohniště, pec, krb a kamna © Martin Čerňanský

Přejít nahoru