Včelí úly, kláty, špalky a včelíny u stavení, na zahradě nebo u lesa

Včelí úly, kláty, špalky a včelíny u stavení, na zahradě nebo u lesa

Umělé obydlí včel, které chrání včelstvo před nepříznivými povětrnostními podmínkami. Starou formu úlů představují kláty. Úly se stavěly volně u stavení, na zahradách nebo ve včelínech v blízkosti domu stejně jako na včelích pastvinách (V. Frolec, str. 237/kráceno).

Obsah :

Klát

(lidově)

1. Špalkový úl užívaný ve včelařství před zavedením rozběrných včelích úlů. Někdy byl na čelní straně zdoben řezbou nebo měl podobu figurální. Klát byl dříve častou součástí rolnických dvorů.

2. Useknutý kmen stromu, špalek (nářečně) (V. Frolec, str. 90).

Špalek

1. Kratší kus tlustého kmenu ke štípání;

2. Včelí úl (J. Vařeka, str. 223).

Včelín

1. Kolna s úly;

2. Menší skupina rolnických hospodářství na východní Moravě, vzniklé na původně malých ohrazených místech v lesích, kde se ve včelínech chovaly včely. Hospodáři postupně přikupovali k včelínům více lesa, zakládali orné pozemky, ovocné zahrady i louky. Výstavbou chalupy vznikly malé usedlosti, jejichž obyvatelé si přivydělávali nádenickou prací (nářečně, východní Morava) (V. Frolec, str. 245).

Literatura a odkazy:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.