Seznam památek UNESCO v ČR a turistický ruch – obec Holašovice, Jízda králů a tanec Verbuňk

Seznam památek UNESCO ČR – Holašovice, Jízda králů a Verbuňk

Na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO je celkově uvedeno na 936 památek, přičemž Úmluva o ochraně světového přírodního a kulturního dědictví byla přijata již 187 zeměmi světa (údaje z roku 2011).

foto: UNESCO – HOLAŠOVICE

Návesní fronta středověkého založení, v současnosti již tvořená přezděnými objekty pocházejícími převážně z 19. století.
Obec Holašovice, okres České Budějovice, Foto © MaČefotogalerie

Památky UNESCO v ČR

V současné době je na území České republiky 14 památek UNESCO, z toho 12 památek představujících hmotné dědictví lidstva a 2 díla představující dědictví nehmotného charakteru.

Turistický ruch a památky UNESCO

S ohledem na rozlohu České republiky je možné považovat celkový počet našich památek na seznamu UNESCO za mimořádný úspěch. Tyto památky světového dědictví jsou významnou hybnou silou turistického ruchu, ze kterého se bohužel jen velmi malá část získaných prostředků vrací zpět do efektivní ochrany přírody, historického stavebního fondu nebo kultury.

Seznam památek UNESCO v ČR

Následující seznam obsahuje pouze ty památky UNESCO, které se vztahují k dědictví lidového charakteru. Ostatní památky uvedené na seznamu jsou uvedeny na samostatné stránce Památky UNESCO ČR.

NÁZEV PAMÁTKY | Obec s rozš. pravomocemi | Okres nebo region

Holašovice | Jankov | České Budějovice

Uceleně dochovaná jihočeská vesnice středověkého založení, charakterizovaná obdélnou návsí vymezenou mimořádně hodnotným souborem zděných zemědělských usedlostí. Domy a hospodářské stavby těchto usedlostí pocházejí převážně z 19. století, přičemž se vyznačují plastickým a barevným řešením štítových průčelí v podobě typické pro oblast hlubockých Blat. Společně se zahradami a zámkem v Kroměříži náležela obec Holašovice k prvním prohlášeným památkám UNESCO na území ČR (1998, Kyoto, Japonsko).

Jízda králů | Slovácko, Haná | Morava

JÍZDA KRÁLŮ - stará lidová slavnost na Slovácku a Hané

Stará lidová slavnost,která se do současnosti udržela jen na Slovácku a Hané. Její původ není dosud zcela vyjasněn, snad odvozena z historických průvodů či procesí. Na seznam Mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva byla organizací UNESCO zapsána roku 2011. Za údaje o Jízdě králů je zodpovědný NÚLK – Národní ústav lidové kultury, sídlíci ve Strážnici.

Verbuňk | Slovácko | Morava

VERBUŇK - mužský lidový tanec na Slovácku

Mužský lidový tanec sólového charakteru, příznačný pro oblast jihomoravského Slovácka. Verbuňk vznikl jako součást náboru do vojenské služby (tzv. verbování z německého Werbung), teprve později se stává součástí slavnostních průvodů a hodových zvyků. Na seznam Mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva byl organizací UNESCO zapsán roku 2005.

Autor textu a fotodokumentace k Seznam památek UNESCO v ČR © Martin Čerňanský