Památky UNESCO v ČR – seznam památek UNESCO – Praha, Kutná Hora, Telč, Český Krumlov a Litomyšl

Sídla UNESCO v ČR – města a vesnice Seznamu UNESCO ČR

Památky UNESCO v ČR reprezentují především nejhodnotnější historická jádra našich měst i jedné vesnice. Zástoupeny jsou ovšem i jednotlivé památky UNESCO popisované na samostatné stránce.

foto: UNESCO – PRAHA

Praha - Pražský hrad (UNESCO)

Pražský hrad s královským palácem a katedrálou sv. Víta. I přes statut UNESCO jsou památkové hodnoty města ohroženy. Dokládá to řada demolic
v centrum města i rozměrné novostavby.
Praha – Hradčany, okres Praha, Foto © MaČefotogalerie

Historická města ČR

Mezi památky UNESCO na území České republiky náleží především celistvě dochovaná historická jádra našich nejvýznamnějších měst, mezi které patří Praha, Kutná Hora, Telč a Český Krumlov.

Praha

Historické centrum Prahy představuje městské sídlo mimořádných urbanistických a architektonických hodnot. Rozlohou a počtem stavebních památek světového významu je historická Praha v mnoha ohledech nesrovnatelná s mnoha dalšími historickými městy České republiky i Evropy.

Deset století nepřetržitého vývoje kvalitativně mimořádně hodnotné slohové architektury zanechalo výrazný otisk v panoramatickém obrazu stověžaté Prahy i na vlastním historickém památkovém fondu.

Pražská památková rezervace zcela oprávněně náleží k plošně největšímu památkově chráněnému území sídelního útvaru na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Kutná Hora

Historická Kutná Hora, po Praze druhé nejvýznamnější město našich středověkých dějin, představuje sídlo hodnotných měšťanských domů v čele s chrámovými stavbami svaté Barbory a Sedleckého kostela situovaného mimo historické centrum.

Telč

foto: UNESCO – TELČ

Zděné měšťanské domy s loubím a převážně renesančními či barokními štíty orientovanými do prostoru náměstí.
Telč, okres Jihlava, Foto © MaČefotogalerie

Historická Telč představuje urbanisticky a stavebně dochovaný goticko-renesanční sídelní útvar reprezentovaný zámeckým areálem a významnými měšťanskými domy s náročně provedenými průčelím jednotlivých staveb.

Český Krumlov

Historický Český Krumlov jako celistvě dochovaný sídelní útvar mimořádné hodnoty zastupuje renesanční období charakterizované vysokou úrovní novověké stavebně-řemeslné i umělecké tvorby.

Třebíč

Z měst, resp. jejich historických jader nebo čtvrtí, je na seznamu UNESCO i židovská čtvrť v Třebíči, s dominantou baziliky sv. Prokopa.

Historické vesnice ČR

Holašovice

Mezi památky UNESCO na území ČR náleží rovněž uceleně dochovaná jihočeská vesnice Holašovice, zastupující památky lidové architektury a popisovaná na samostatné stránce.

Autor textu a fotodokumentace k Památky UNESCO ČR © Martin Čerňanský