Včelí úly a včelařství – dřevěné špalkové a prkenné úly, moderní rozběrné a nástavkové úly

Špalkové a prkenné úly – klátové, rozběrné a nástavkové včelí úly

K chovu včel v rámci rolnického hospodaření byly užívány dřevěné včelí úly. Starší typy se vyznačují původní podobou ve formě špalku víceméně válcovitého tvaru, zatímco na mladší úly je použito prken a převažují tvary hranolové. Starší kuželové stříšky jsou střídány sedlovými tvary.

Špalkové úly zv. kláty

Původní brtě mohly být opatřovány zadním otvorem sloužícím pro snadnější odebírání včelích produktů nebo docházelo před usazením včelího roje k téže úpravě u nových špalků. Vznikají tak první typy včelích úlů – kláty a brtnictví střídá včelaření. Kromě častějších stojanů se můžeme setkat i s tzv. ležany, tj. položenými kláty na způsob spadlého kmene.

Česno a vybírací otvor

Čelní část dutiny tvoří malý vstupní otvor – česno, zatímco v boční nebo zadní části je proveden větší dvířky nebo pouhým prkénkem uzavíratelný otvor sloužícík pravidelnému vyřezání části medných plástů za pomoci nože.

Klátový úl s česny a šindelovou stříškou v areálu VMP v Rožnově pod Radhoštěm
ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, Valašské muzeum v přírodě, národní kulturní památka, okres Vsetín – klátový úl zdobený česny ve tvaru lidských obličejů a krytý šindelovou stříškou. Foto: 2010, MaČe, NPÚ

Stříška, řezba a malba

Z důvodu ochrany před dešťovou vodou jsou jednotlivé špalkové úly zv. kláty opatřeny stříškou kuželového, sedlového nebo valbového tvaru. Jako krytiny je zpravidla užíván dřevěný šindel, snadno vykrývající oblé tvary. Historické klátové úly zhotovené z měkkého a dobře opracovatelného lipového dřeva jsou často zdobeny rytím nebo řezbou figurálního či rostlinného motivu.Výzdoba se soustředí především na česny opatřené zubořezem nebo majícím tvar zvířecích či lidských obličejů (vstupní otvor je ztotožněn s ústy) nebo celých postav. Řada klátových úlů byla rovněž opatřena polychromií – barevnou úpravou nanesenou na vyřezávané prvky nebo celý povrch.

Prkenné úly

Prkenný včelí úl ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, okres Vsetín
ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, Valašské muzeum v přírodě, národní kulturní památka, okres Vsetín – prkenný včelí úl s malovanou výzdobou, provedený ze širších prken spojovaných rybinovými spoji. Foto: 2006, MaČe, NPÚ

Náročná výroba vydlabávaných špalkových úlů je nahrazována úly vyrobenými z prken, zpočátku širších a spojovaných ještě rybinovými spoji. Prkenné úly zůstávají po celé novověké období přístupné ze zadní části, avšak později zdokonalovány o vyjímatelné trámečky.

Malované úly

V některých případech jsou prkenné úly opatřeny i malovanou výzdobou. Uplatnění malovaného povrchu odpovídá době užití malovaného nábytku a dveří ve světnici venkovského domu, tedy období 2. poloviny 18. a 1. poloviny 19. století.

Rozběrné úly a rámky

V období moderních dějin 19. století vznikají stojanové rozběrné úly, umožňující na rozdíl od starších typů prohlídku včelstva bez porušení díla.Starší trámečky jsou nahrazeny vyjímatelnými rámečky – rámky s mezistěnou, což mělo za následek i zvýšení produkce medu.

Nástavkové úly

Ve 20. století dochází u prkenných úlů k vytvoření oddělitelných pater, přinášejících skládání a rozebírání ve formě nástavkových úlů. Důvodem byla snaha o snadný přístup k rámkům shora, čímž se zároveň usnadnila práce se včelstvem. V porovnání se staršími prkennými úly jsou mladší typy včelích úlů provedeny ze stále užších prken. Rovněž barevná výzdoba je jednodušší a omezuje se na natření jednou nebo kombinací dvou barev, které se mohou zejména v případě včelínů úl od úlu lišit.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole Včelařství – špalkové a prkenné úly © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *