Tesanice – štípané desky pro stavby domů i stodol, též trhanice

Tesanice, trhanice

Etnografií převzatý název z lidového prostředí k označení mohutných štípaných desek z dubových trámů (tloušťka 8 až 16 cm, výška 25 až 60 cm, délka 4 až 12 m), z nichž se nejpozději od 16. století roubily obytné i hospodářské stavby (hlavně stodoly) ve středním Polabí (zejména v okolí Městce Králové), na Jičínsku a jinde. Z trhanic se zhotovovaly také podlahy, stropy a na Hané vyplňují volné prostory u pilířových stodol (lit. 016: J. Vařeka, str. 235/kráceno).

Literatura a odkazy:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

Doplnit: Tešnovsko, Kutnohorsko (Vinice)