zemědělské usedlosti

Usedlosti středních Čech – stavební parcela a zemědělská usedlost Základní skladebnou a hospodářskou jednotkou vesnice založené v nížinné poloze středních Čech je zemědělská usedlost. Parcely a usedlosti foto: Zemědělská usedlost Samostatnou hospodářskou jednotku vesnice reprezentuje zemědělská usedlost tvořené domem a hospodářskými stavbami.Nosálov, okres Mělník, Foto: © MaČe • fotogalerie Zemědělské usedlosti se vyznačují poměrně ustáleným …

Zemědělské usedlosti středních Čech, tvar a velikost stavební parcely Pokračovat ve čtení »

Hory a nížiny – Beskydy a Polabí, rozdílné podmínky k hospodaření Ilustrativní příklad dvou zeměpisných oblastí vyznačujících se zcela rozdílnou nadmořskou výškou, klimatickými podmínkami, kvalitou půdy i členitostí terénu. Oblasti zároveň velmi dobře reprezentují dva základní typy krajiny – nížiny a hory. Přírodní podmínky, sídla, stavby mapy: Hory a nížiny Mapa Polabí a Moravskoslezských Beskyd …

Hory a nížiny, Beskydy a Polabí – vliv přírody na hospodaření a stavby, zemědělství a výroba Pokračovat ve čtení »

Vesnice s návsí okrouhlou – radiální plužina a stavební parcely okrouhlice Vrcholně středověké návesní vesnice založené v původně zalesněném terénu se často vyznačují návsí okrouhlého tvaru. Centrálnímu půdorysu odpovídá rovněž lineární lánová plužina s radiálně uspořádanými polními lány. Dostředným uspořádáním se vyznačují rovněž samotné zemědělské usedlosti včetně zahrad. foto: Vesnice s okrouhlou návsí Příklady vesnic …

Návesní vesnice s okrouhlou návsí – půdorys návsi a zakládání okrouhlic, stavební parcely a usedlosti Pokračovat ve čtení »