evidence nemovitostí

Nemovitost je pozemek nebo stavba 1. Pozemky 2. Stavby spojené se zemí pevným základem. V evidenci nemovitostí se vyznačují veškeré nemovitosti s uvedením druhů (kultur), výměry a způsobů užívání, dále vlastnické vztahy, právo osobního užívání pozemku, omezení vlastnických práv a další důležité právní skutečnosti týkající se nemovitosti (lit. 016: V. Frolec, str. 132). Doplnit: odkaz …

Nemovitost Pokračovat ve čtení »

Katastrální mapa je mapa s vyznačením hranic pozemků i půdorysů staveb Mapa obce se všemi pozemky, jejich hranicemi a vyznačením účelu ploch pro pozemkové knihy, se záznamy výměr, výnosů a daní z pozemků. Studium katastrálních map je důležité zejména pro poznání vývoje urbanistické struktury obcí zástavby a orientace domů umístění hospodářských objektů rozšíření některých typologických …

Katastrální mapa podrobného měřítka s vyznačením staveb i krajinných prvků Pokračovat ve čtení »