datování staveb

Poličský dům – architektonická forma a stáří domů Poličský dům náleží k domovému typu Českomoravské vrchoviny. V rámci tohoto typu reprezentuje místní dobovou formu domů v okolí města Poličky. Uvedenou klasifikaci je přitom třeba chápat jako popisnou, postihující skutečnou situaci jen v omezeném rozsahu. Průčelí roubeného poličského domu, charakterizovaného podlomením, valbičkou a pravidelným lichoběžníkovým štítem …

Roubený a zděný dům z oblasti Poličska Pokračovat ve čtení »

Dendrochronologie – exaktní metoda datování dřeva Je založena na skutečnosti, že rozdílným klimatickým podmínkám v průběhu jednotlivých let odpovídají rozdíly v šířkách přírůstků letokruhů v průřezech kmenů dřevin. Vzájemným částečným překrýváním a napojováním stále starších letokruhových křivek je možno postupovat hluboko do minulosti. Existuje-li pro určitou oblast základní (standardní) letokruhová křivka dané dřeviny, dá se …

Dendrochronologie – datování dřeva určující rok kácení stromu, jiné metody datování stáří materiálu Pokračovat ve čtení »

Datování staveb – metody datování Kromě tzv. stavebně-historických průzkumů staveb zahrnujících rovněž archivní rešerše nabývají na významu rovněž exaktní metody datování vzorků stavebního materiálu použitého na stavbě konkrétního objektu. Exaktní datování materiálu Výjimku z hlediska velmi obtížného určení stáří objektu pouze na základě dochovaného stavebního materiálu mohou přestavovat některé moderní exakní metody datování staveb, resp. …

Datování stavebního materiálu Pokračovat ve čtení »