Vrcholný středověk a osídlení v době rané a vrcholné gotiky

Vrcholný středověk je vymezen dobou od 2.třetiny 13. století do 14. století, tedy raně a vrcholně gotickým obdobím.

Vnější kolonizace a dosídlení

Období vrcholného středověku je charakterizováno nárůstem osídlovacího procesu a dosídlením oblastí ve vyšších polohách – tzv. vnější, převážně německá kolonizace. Současně dochází k rozšiřování a zahušťování dosavadního osídlení i komunikační sítě.

Hospodářské a sídelní změny

Přestože ani z tohoto období nemáme dochované žádné stavby budované v běžném venkovském prostředí, znamená tato závěrečná fáze sídelního postupu kvalitativní předěl a strukturální proměnu v hospodaření. V souvislosti s tímto dochází rovněž k zásadní změně v námi sledované formě vesnických sídel.

Poloha a půdorysné uspořádání vesnic

Proměna vesnických sídel se ukázala natolik zásadní, že jejich nová poloha a půdorysné uspořádání přetrvalo ze 13. – 14. století až do současnosti. U původem vrcholně středověkých vesnic tedy časově mladší stavby víceméně opisují historickou polohu starších staveb, na jejichž půdorysné stopě zpravidla vznikají.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Vrcholný středověk © Martin Čerňanský

Literatura a odkazy k tématu:

ŠKABRADA, Jiří. Lidové stavby: architektura českého venkova. Praha: Argo, 1999. ISBN 80-7203-082-5.

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru