Pozdní středověk a osídlení v době pozdně gotické

Pozdní středověk je vymezen dobou od konce 14. století do počátku 16. století, tedy pozdně gotickým obdobím.

Hospodářská krize a morová epidemie

Po vrcholně středověkém období následuje prudký hospodářský propad našich zemí, započatý velkou morovou epidemií roku 1380.

Husitské války a požáry staveb

Následujících století je poznamenáno rozsáhlou devastací za husitských válek, vyčerpáním z následujících válečných konfliktů a hladomorem. Mírové smlouvy přináší až rok 1479.

Zvláště ničivé byly zejména časté požáry, protože dřevěné stavby se slaměnou krytinou se ještě běžně vyskytovaly i v městském prostředí. Počet obyvatel našich zemí poklesl téměř o polovinu a byl zvláště citelný zejména na vesnici, kde si vynutil mimořádná opatření v podobě přechodného omezení pohybu poddaných a dočasného zvýšení robotních povinností.

Hospodářský vzestup a vesnické stavby

Na sklonku 15. století nachází pozdní gotika své uplatnění i ve světské architektuře, dokladající pozvolný hospodářských vzestup našich zemí po letech hospodářského úpadku. Pozdní gotika si ve vesnickém stavitelství (avšak i sakrální architektuře) zachovala své převažující postavení po celé 16. století.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Pozdní středověk © Martin Čerňanský

Literatura a odkazy k tématu:

Dějiny zemí Koruny české I. © Vratislav Vaníček, Petr Čornej, Ivana Čornejová, Ivan Rada

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru