Pilířové nebo sloupkové vjezdy středních Čech a dvoukřídlá vrata

Pilířové vjezdy středních Čech – dřevěné a zděné brány vjezdu do dvora

Kromě zděných bran jsou často zajímavě řešeny rovněž mladší pilířové vjezdy včetně nejjednoduššího řešení vjezdu s tesanými krajními sloupky.

Pilířové vjezdy

Mladší vjezdy do prostoru hospodářského dvora zemědělské usedlosti jsou zpravidla řešeny jako pilířové vjezdy, s nimiž se kromě středních Čech můžeme samozřejmě setkat i v ostatních regionech ČR. Základem tvarově a konstrukčně jednoduchého řešení jsou dva z kamene nebo později cihel vyzděné pilíře, na kterých jsou uloženy dřevěné trámy shora kryté zdivem a taškami.

Kamenné sloupky

foto: Kamenný sloupek vjezdu

Vinice - sloupek k uchycení vrat vjezdu

Sloupek k upevnění vrat uzavírajících hospodářský dvůr. Horní část opatřena profilováním a hlavicí.
Vinice, okres Nymburk,
Foto: © MaČe • fotogalerie

V řadě pozdějších případů jsou vodorovné trámy zcela vynechány a zděné pilíře nahrazují tesané sloupky, které jsou umístěné po stranách vjezdu do prostoru hospodářského dvora.

V některých případech jsou tesané sloupky vjezdu opatřeny profilovanými hlavicemi a datací, zpravidla do 2. poloviny 19. století.

Betonové sloupky

Později jsou používány rovněž sloupky předem vyrobené jako betonové prefabrikáty.

Vjezdová vrata

Kromě konstrukce vjezdu se zjednodušují rovněž samotná dvoukřídlá vrata, kotvená do sloupků pomocí kovových prvků s maticemi často ještě čtvercového tvaru. Křídla vrat mohou být dřevěná, nejčastěji prostého svislého kladení prken či latí, nebo již plechová.

Autor textu a fotky ke kapitole
Střední Čechy – pilířové vjezdy © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *