Vesnice středních Čech založené v období novověku

Vesnice ve středních Čech – novověké vesnice

Na území středních Čech převažují středověké návesní vesnice, novověkých vesnic je zde s ohledem na staré sídelní území velmi málo.

Vesnice pravidelného půdorysu

Vesnice zakládané ve středních Čechách v období pozdního novověku či ojediněle pozdějším se vyznačují geometricky pravidelnými půdorysy.

Charakteristickým znakem je organizované půdorysné schéma návesního nebo ulicového typu s menší výměrou polností. S tím souvisí i drobnější měřítko zástavby a celkově menší velikost vesnických sídel nebo jejich nových částí.

Autor textu a fotky ke kapitole
Střední Čechy – vesnice v novověku © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *