Zděné sýpky středních Čech – panské a obecní sýpky z kamene a pálených cihel, keramická krytina

Zděné sýpky středních Čech – patrové sýpky zděné z kamene nebo cihel

Značného stáří mohou v některých regionech středních Čech (i jinde v ČR) dosahovat zděné patrové sýpky, třebaže obecně je řadíme k vývojově mladší vrstvě zástavby.

Zděné sýpky

foto: Zděná patrová sýpka

Třebíz - patrová sýpka zděné konstrukce

Zděná sýpka patrového uspořádání prozrazeném navzdory úrovni terénu umístěním oken ve dvou úrovních. Zděný štít sýpky je opatřen větracími otvory.
Třebíz, okres Kladno,
Foto: © MaČe • fotogalerie

Zděná konstrukce je ve středních Čechách zastoupena již u velmi starých sýpek provedených z lomového kamene. Celozděné sýpky, resp. sýpky se zděnými stěnami v přízemí i patře, se vyskytují nejdříve v brzy odlesněných oblastech s nedostatkem vhodného stavebního dřeva nebo jeho velmi nákladného pořízení (např. Slánsko).

Mladší zděné sýpky jsou postavené z kamenných kvádrů (např. na Kokořínsku) nebo již pálených cihel.

Panské a obecní sýpky

Kromě vnitřních dřevěných dělících pater jsou zděné v celém výškovém rozsahu i velké panské nebopozdně barokní či klasicistní obecní sýpky.

Panské sýpky zpravidla tvořily součást velkého panského hospodářského dvora, v rámci kterého stály samostatně nebo byly přičleněny k některé ze staveb. Obecní, tzv. kontribučenské sýpky stávaly samostatně na návsi nebo jinde mimo prostor běžných zemědělských usedlostí.

Střešní krytina

Mladší zděné sýpky středních Čech kryje stejně jako jinde skládaná pálená střešní krytina.

V některých případech mohou být zděná jen přízemí sýpek, zatímco na stavbu sýpkového patra je nadále užito roubené nebo hrázděné konstrukce popisované u dřevěných sýpek.

Autor textu a fotky ke kapitole
Střední Čechy – zděné sýpky © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *