Dřevěné stodoly středních Čech – stavba roubené, rámové a hrázděné stodoly

Prostor hospodářského dvora zemědělské usedlosti středních Čech uzavírala zpravidla stavba stodoly. V případě starých dřevěných stodol bylo uzavření dvora volnější, protože z protipožárních důvodů stávaly obvykle až v zahradě.

Roubené stodoly

foto: Roubená stodola

Losiny - roubená stodola s bedněným štítem

Roubená stodola s bedněným štítem sedlové střechy. Původní lehká a hořlavá krytina nahrazena nespalnou krytinou.
Losiny, okres Kutná Hora,
Foto: © MaČe • fotogalerie

Starší dřevěné stodoly se v oblasti středních Čech dochovaly poměrně ojediněle, ostatně jako jiné hospodářské stavby podléhající zděným přestavbám. V nejstarší fázi byla konstrukce dřevěných stodol roubená včetně vnitřních dělících stěn.

Podezdívka stěn

Roubené stěny stodol stávaly zpravidla na podezdívce provedené z lomového nebo opracovaného kamene. Opracovaného kamene ve formě kvádrů bylo užíváno především na Kokořínsku s výskytem snadno dostupného pískovce.

Rámové stodoly

Mladším typem dřevěných stodol ve středních Čechách jsou stodoly rámové konstrukce. Rámové stodoly známé i z jiných regionů ČR jsou tvořeny dřevěnými rámy obvodových stěn pokrytých jednoduchých prkenným bedněním se svislým kladením prken.

Hrázděné stodoly

V severozápadních oblastech středních Čech se uplatnila rovněž na spotřebu dřeva méně náročná hrázděná konstrukce. Souvisí to mimo jiné i s nedostatkem stavebního dřeva, který se na Kladensku a Slánsku obdobně jako v přilehlých oblastech projevovat již od středověku.

Došky a šindel

Jako střešní krytina roubených stodol byly ve středních Čechách užívány především došky a šindel. Došková krytina se na stavbách stodol již nedochovala a rovněž krytina šindelová byla ve většině případů nahrazena nespalnými typy střešních krytin.

Šablony a tašky

U dřevěných stodol se často mohlo jednat o vláknocementové šablony, vyznačující se nízkou hmotností oproti páleným či cementovým taškám. Ty však byly v některých případech též užity, přestože následně způsobily deformaci krovu prohnutím střešní latí nebo dokonce i krokví.

Autor textu a fotky ke kapitole
Střední Čechy – dřevěné stodoly © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru