Stavby s hrázděnými patry v oblasti středních Čech a kombinace stavebních technik

Hrázděné stavby středních Čech – oblasti se stavbami hrázděné konstrukce

Kromě domů a hospodářských staveb roubené nebo zděné konstrukce proniká do středních Čech rovněž hrázděná konstrukce.

Hrázděné stavby

Výskyt hrázděných staveb, resp. staveb s hrázděnými patrem, je stejně jako v případě zděných domů podmíněn hlavně nedostatkem vhodného stavebního dřeva. Oproti jiným oblastem se hrázdění v důsledku vnější povrchové úpravy uplatňuje podstatně menší měrou.

Etnické prostředí

Určitý vliv v tomto případě ovšem sehrává i vazba na sousední oblasti, kde se v souvislosti s převahou německy mluvícího obyvatelstva stále častěji prosazuje hrázděná architektura patrového uspořádání. Neznamená to ovšem, že lze s hrázděnými stavbami ve středních Čechách či jinde ztotožnit bydlení německého etnika. Tehdejší osídlení zdaleka ještě nemá vyhraněný národnostní charakter.

Regiony

S hrázděnými stavbami se ve středních Čechách můžeme setkat především na Slánsku a Rakovnicku, kam přirozeně pronikají z pohraničních oblastí. Oproti severozápadněji položeným oblastem se však nejená o ucelené soubory staveb hrázděné konstrukce, ale spíše o konstrukční řešení kombinované s jinou stavební technikou.

Autor textu a fotky ke kapitole
Střední Čechy – hrázděné domy a hospodářské stavby © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *