Mladší dřevěné stavby – stěny, stropy, schody a krovy mladší dřevostaveb

Mladší stavby postavené ze dřeva se oproti stavbám starším vyznačují menšími průřezy konstrukčních prvků i výraznějším stupněm jejich opracování.

Mladší dřevěné stavby z trámů

Vývoj dřevěných staveb mladšího data směřuje ke stěnám roubeným ze zcela hraněných trámů pravoúhlého průřezu.

Hrázděná konstrukce

V západněji položených oblastech nachází uplatnění rovněž konstrukce hrázděná, jejíž snadné pronikání bylo umožněno i brzkým nedostatek vhodného stavebního dřeva.

Trámové stropy se záklopem

Na místo povalového stropu vyznačujícího se značnou spotřebou materiálu (kuláče jsou kladeny těsně vedle sebe) nastupují trámové stropy se záklopem. Stropní trámy jsou již kladeny po určitých vzdálenostech od sebe a prostor mezi nimi je shora zakryt fošnami nebo prkny tvořícími tzv. záklop. U trámových stropů rozlišujeme několik variant záklopu, přičemž mezi nejmladší řadíme polospalnou úpravu s násypem z nespalného materiálu.

Schody a schodišťové stupně

Stejně jako u ostatních konstrukcí dochází i u schodišť k postupnému zeštíhlování profilů a vývojově mladší dřevěné prvky schodů jsou stále subtilnější. Jednotlivé schodišťové stupně jsou pak v naprosté většině případů tvořeny pouze stupnicemi provedenými z prken.

Krovy a střešní krytina

Krovy jsou nadále určeny pro lehkou spalnou krytinu, přičemž se nadále používají došky a v horských oblastech šindel.

Autor textu ke kapitole
Mladší dřevěné stavby © Martin Čerňanský

Literatura a odkazy k tématu:

ŠKABRADA, Jiří. Lidové stavby: architektura českého venkova. Praha: Argo, 1999. ISBN 80-7203-082-5.

Přejít nahoru