Pravěk, starší doba kamenná – život v jeskynních a pod skalními převisy

Starší dobou kamennou zvanou paleolit nazýváme nejstarší období dějinného vývoje trvající ve střední Evropě orientačně do 10. až. 8. tisíciletí př.n.l. V tomto odbobí ještě neexistují stavby a nedochází ani k obhospodařování půdy, člověk je zcela odkázán na přírodu.

Doba ledová, tlupy a jeskynní obydlí

Ve starší době kamenné je značná část Evropy ještě pokryta ledovci, odtud doba ledová. V době ledové charakterizované samozřejmě chladnějším klimatem nevznikají žádné stavby a žije se převážně v jeskyních. Na vnitřních stěnách lze v některých částech Evropy nalézt jeskynní malby s motivy pravěkých zvířat. Rodovému uspořádání předcházejí tlupy pohybující se za obživou.

Lov zvěře a sběr plodin

Mezi hlavní způsoby obživy náleží lov zvěře a sběr plodů, semen a rostlin divoce rostoucích v přírodě. Příležitost k lovu a sběru poskytovalo zejména okolí vodních toků a ploch, v jejichž blízkosti se paleolitický člověk rovněž pohyboval. Podle nálezů lze předpokládat pohyb lovců mamutů již před 40 000 lety. Převratným objevem je zejména oheň, resp. způsob jeho rozdělávání. Oheň představoval důležitý zdroj tepla i světla a zároveň sloužil pro přípravu pokrmů i ochranu před zvěří.

Archeologické nálezy, Věstonická venuše

Foto: Pravěká naleziště

Pravěké sídelní území pod Pavlovskými vrchy, častečně zatopeno přehradou Nové Mlýny

Pravěké sídelní území pod Pavlovskými vrchy, častečně zatopeno. Východně od obce archeologické naleziště z dob lovců mamutů – kostry a soška Venuše.
Dolní Věstonice, okres Břeclav

Kromě nedávných nálezů pochází z paleolitu rovněž proslulá keramická soška Venuše z Dolních Věstonic. V oblasti byla nalezena rovněž řada kosterních pozůstatků mamutů právě z doby ledové.

Skalní převisy, keramika

Později se život přesouvá pod širé nebe. Pro ochranu jsou využívány především skalní převisy, na jejichž stěnách jsou rověnž dokumentovány pravěké malby. Kromě tohoto se zřejmě mohly vyskytovat i jednoduché přístřešky z větví pokrytých kůží. Velmi starého původu je rovněž výroba keramiky sloužící ve formě nádob k uchování potravin. Vyráběna je však ještě volně v ruce, tj. bez použití hrnčířského kruhu.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Mladší doba kamenná – osídlení v pravěku © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru