Dřevěné podlahy z prken – násyp, polštáře a fošny, hřebíky a podlahové lišty

Dřevěné podlahy z prken – konstrukce a provádění prkenné podlahy

Historický vývoj dřevěných podlah souvisí s opracováním dřeva i typem spojovacích prostředků. Staršími jsou fošnové podlahy připevňované kolíky a mladší s použitím menších prken a hřebíků.

foto: Dřevěná podlaha domu

Podlaha z hladce opracovaných prken prkny přibitých hřebíky. Vpravo dole část podlahy z fošen připevněných kolíky.
Obec Úpice, okres Trutnov, Foto © MaČefotogalerie

Prkenné podlahy

Z důvodu úspory dřeva jsou široké fošny postupně nahrazovány stále užšími profily, dovolujícími i díky zkrácení délky zmenšení tloušťky.

Výroba slabších fošen byla ostatně umožněna i náročnějším truhlářským opracováním dřeva a postupně směřovala k výrobě prken dnešních rozměrů. Konstrukční řešení prkenné podlahy však zůstávalo obdobné.

Provádnění podlahy z prken

Spodní vrstva prkenné podlahy je pokládána na kolmo uložené polštáře, jejichž osové vzdálenosti jsou však zpravidla menší. Důvodem jsou celkově menší délkové rozměry a riziko většího průhybu u tenkých prken.

Nášpalná vrstva podlahy

Shora pokládaná nášlapná vrstva podlahy je prkenná, přičemž starší kladení na sraz je střídáno systémem podélného pera zasouvaného do průběžného drážky.

Kromě obvyklé pokládky prken rovnoběžně vedle sebe se mohl v domech uplatnit i náročnější spárořez podlahy, využívající zpravidla pravoúhlého rozvrhu výztužných křížů a rámů vyplněných dřevem nižší kvality, tj. měkčím a snadněji opotřebovaným prošlapáním.

Spojovací prostředky

Namísto dřevěných kolíků je jako spojovacích prostředků podlahy již užíváno hřebíků, zpočátku ještě kovaných.

Krycí podlahové lišty

Běžnou součástí podlahářské práce se stává i provádění podlahových lišt. Krycí podlahové lišty jsou zpravidla umístěny po celém obvodě interiéru a zakrývají prostor mezi nášlapnou vrstvou podlahy a obvodovými zdmi.

Autor textu a fotodokumentace k Dřevěná podlaha z prken © Martin Čerňanský