Pískovcové zdivo a skalní obydlí, lomový a opracovaný pískovec na stěny, záklenky a brány

Pískovcové zdivo na stěny, záklenky a brány, tesané prostory ve skalách

Pro účely stavební výroby byl pískovec používán zejména v oblastech přirozeného výskytu skalních pískovcových masivů. Jako příklad je možné uvést např. Českosaské Švýcarsko, Kokořínsko, Českolipsko nebo Broumovsko.

foto: Použití pískovce na stavbách

Vjezdová brána překlenutá pískovcovými klenáky, s datací ve vrcholu rokem 1855.
Obec Skuřina, okres Jičín, Foto © MaČefotogalerie

Zdivo z pískovce

Pískovce jako kusového stavebního materiálu je užíváno především na zdivo domů a hospodářských staveb. Jako zdící materiál je přitom používán lomový i opracovaný kámen. Neopracovaný nebo jen hrubě upravený lomový kámen byl levnější a často dostupnější než kamenicky opracovaný pískovec. Z lomového kamene se proto nadále stavělo i v oblastech těžby snadno opracovatelného pískovce.

Kvádry na podezdívky a stěny

Zdivo z opracovaného pískovce však zdaleka převažovalo. Nejčastěji bylo vystavěno z více či méně přesně zarovnaných kvádrů s minimálními spárami mezi jednotlivými kameny. V severočeské oblasti se pro tyto kamenné kvádry užívá termínu „štuky„.

Vedle podezdívky se u roubených domů uplatňuje pískovec rovněž na kamenné zdivo střední topenišťové a zadní hospodářské části domu. Důvodem je především lepší odolnost proti působení vlhkosti (oproti dřevu) a zejména nehořlavost kamene.

Záklenky otvorů a brány

Na záklenky okenních nebo dveřních otvorů domu či hospodářské stavby a početné klenuté vjezdové brány s brankami je užíváno pískovcových klenáků. Klenáky se vyznačují lichoběžníkovým tvarem umožňujícím vyskládání kruhového nebo segmentového profilu okenního či dveřního nadpraží nebo brány u vjezdu do hospodářského dvora.

Skalní prostory a obydlí

foto: Využití pískovcového masivu

V pískovcovém skalním masívu vytesané prostory, s datací na pilíři rokem 1880.
Obec Žďár, okres Česká Lípa, Foto © MaČefotogalerie

V oblastech výskytu pískovcových skal jsou do skalních masívů vyhloubeny prostory nejrůznějšího hospodářského účelu (chlévy, sklepy) včetně celých skalních obydlí (Kokořínsko, Český ráj).

Doloženy jsou rovněž v pískovci vyhloubené technické stavby či přesněji prostory výrobní funkce – kovárna a řemeslnická dílna. Nechybí však ani prostory sakrální funkce – výklenkové kapličky nebo v oblastech jižní Moravy pro uskladnění vyrobeného vína běžné vinné sklepy.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Pískovcové zdivo a prostory ve skalách © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *