Tesařské značky – značky na trámech rámových staveb

Nedílnou součástí rámových konstrukcí je značení jednotlivých dřevěných prvků tesařskými značkami. Tesařské značky zajišťují v průběhu provádění rámu jednoznačné osazení svislých, šikmých i vodorovných trámů.

Tesařské značky

Základem značení trámů určených pro plošnou nebo prostorovou rámovou konstrukci se s ohledem na postup výstavby stávají svislé sloupky, vymezující jednotlivá rámová pole a číslovaná vzestupně ponejvíce římskými číslicemi (I, II, III atd.).

Ztužující vodorovné a šikmé prvky jsou značeny stejně jako příslušný sloupek a to v místě, kde sloupek protínají (průběžné prvky připevněné plátováním) nebo jsou do sloupku zapuštěny (krátké prvky připevněné čepováním).

Značení tesařskými značkami se vždy provádělo na jedné, zpravidla při výstavbě snadno viditelné vnější lícové straně rámové stěny skryté později prkenným obedněním. Vedle tesařského značení předurčoval jednoznačnost osazení dřevěných prvků rovněž připravený tvar tesařského spoje.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Tesařské značky rámové konstrukce © Martin Čerňanský

Literatura a odkazy:

ŠKABRADA, Jiří. Lidové stavby: architektura českého venkova. Praha: Argo, 1999. ISBN 80-7203-082-5.