Tesařské značky a značení – provádění stavby a systém značení

Nedílnou součástí dřevěných trámů tvořících nosnou rámovou konstrukci jsou tesařské značky, sloužící k označení stavebních prvků pro snadné provádění stavby.

foto: Tesařské značky hrázdění

Hrázděná stavba s tesařskými značkami na vnější straně. Značení je provedeno na svislém sloupku i vodorovných trámech.
Obec Salajna, okres Cheb, Foto © MaČefotogalerie

Tesařské značky

Obdobně jako u jiných rámových konstrukcí (např. dřevěných krovů) náleží k hrázděným stavbám značení jednotlivých dřevěných prvků tesařskými značkami. Tesařské značky nám v průběhu provádění stavby zajišťují jednoznačné osazení svislých, vodorovných i šikmých trámů hrázděné konstrukce.

Systém značení

Základem značení dřevěných prvků hrázděné konstrukce stavby se s ohledem na postup výstavby stávají svislé sloupky, vymezující jednotlivá rámová pole a číslovaná vzestupně zpravidla římskými číslicemi (I, II, III, IV atd.). V některých případech jsou značeny i vodorovné a šikmé prvky ztužující funkce.

Umístění značek

Značení dřevěných trámů i trámků bylo vždy prováděno na jedné, obvykle vnější straně hrázděné stěny. Pokud hrázděné stavby zůstaly bez vnějšího prkenného obednění nebo byly opatřeny pouze barevným nátěrem, můžeme tyto tesařské značky snadno sledovat přímo z exteriéru staveb. Vedle tesařského značení předurčoval jednoznačnost osazení všech dřevěných prvků rovněž tvar předpřipraveného tesařského spoje.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Tesařské spoje a provádění hrázděné stavby © Martin Čerňanský

Literatura a odkazy:

ŠKABRADA, Jiří. Lidové stavby: architektura českého venkova. Praha: Argo, 1999. ISBN 80-7203-082-5.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *