Tesařské spoje – plátování a čepování trámů, dlaby a drážky

Starší tesařské spoje jednotlivých trámů hrázděné stěny byly zpravidla plátované na rybinu. Mladší tesařské spoje jsou obdobně jako u jiných rámových konstrukcí čepované.

foto: Tesařské spoje u stodoly

Konstrukce hrázděné stodoly s tesařskými spoji zajišťujícími spojení dřevěných sloupků i vodorovných a šikmých vzpěr.
Obec Starý Týn, okres Litoměřice, Foto © MaČefotogalerie

Tesařské spoje

Tesařské spoje hrázděných staveb zajišťují spojení dřevěných prvků do jednotlivých rovinných rámů potřebné statické tuhosti.

Plátování trámů

Mezi starší typ spojení dvou dřevěných trámů náleží jednostranné nebo oboustranné rybinové přeplátování, jištěné dřevěnými kolíky.Přeplátování trámů je užíváno zejména u průběžných ztužující prvků protínajících svislé sloupky a vodorovné rozpěry. Vyskytuje se však rovněž v místě ukončení trámu na trámu probíhajícím v jiném směru, kde bývá stále častěji nahrazováno na tesařské provedení méně náročným čepováním.

Čepování trámů

Čepování je užíváno především pro uchycení dřevěných sloupků (stojek) do kolmo orientovaného prahového nebo okapního trámu (ližiny). Dále se čepovaný spoj užívá pro uchycení krátkých vodorovných trámků mezi sloupky (paždíky), především pak v místech okenních otvorů. Čepy nadále zůstávají jištěny dřevěnými kolíky a teprve později nacházejí uplatnění kovové spojovací prostředky.

Dlaby nebo průběžné drážky

Tesařským způsobem jsou do rámové konstrukce osazeny i nejstarší kolíkové nebo laťové výplně, uchycené do jednotlivých dlabů nebo průběžných drážek.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Tesařské spoje a provádění hrázděné stavby © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *