Konstrukce hrázděné stavby a výplně hrázdění – dřevo, kámen, cihly

Hrázděná konstrukce domu nebo jiné stavby je tvořena dřevěnými trámy tvořícími nosnou rámovou kostru. Mezi těmito trámy je umístěna výplň, provedená z nejrůznějšího stavebního materiálu – dřeva a hlíny, kamene nebo cihel.

foto: Hrázděný dům

Štít hrázděného domu

Konstrukce hrázdění s cihelnými výplněmi ve štítě patrového domu. Vedle statické funkce plní hrázdění rovněž funkci dekorativní.
Obec Salajna, okres Cheb, Foto © MaČe • fotogalerie

Hrázděné stěny a štíty

Hrázděnou konstrukci staveb různé funkce tvoří nosná trámová kostra a mezilehlé výplně. Kromě dělící funkce s požadovanými tepelně-izolačními vlastnostmi plní výplně rovněž ztužující funkci v rovině obvodově stěny stavby.

Materiál výplní

Výplně provedené jako dřevohliněné nebo zděné z kamene i cihel jsou vkládány přímo mezi trámy. Vytvářejí tak početná pole nejrůznějšího tvaru, od jednoduchých pravoúhlých nebo kosoúhlých tvarů (trojúhelníkové, lichoběžníkové) po tvaru složitější (část obvodu tvoří křivka).

Dřevohliněné výplně hrázdění

foto: Hrázděná stodola

Stěna hrázděné stodoly

Dřevohliněná výplň hrázděné stavby tvořená latěmi uchycenými mezi trámy. Dřevěné latě slouží pro nanesení silné vrstvy hliněné mazaniny.
Obec Starý Týn, okres Litoměřice, Foto © MaČefotogalerie

Mezi nejstarší typ výplně použité u hrázděných domů nebo hospodářských staveb (stodoly, kolny, špýchary) náleží dřevohliněná konstrukce.

Kolíky a latě

Konstrukci výplní tvoří svisle kladené dřevěné kolíky nebo latě s možným výpletem slaměnými povřísly apod.. K uchycení dřevěných kolíků nebo latí v jednořadém či ojediněle používaném dvouřadém uspořádání slouží jednotlivé dlaby nebo průběžné drážky. Dlaby nebo drážky jsou provedené jak ve vodorovných tak šikmých trámech hrázděné stěny nebo štítu.

Hliněná mazanina

Na kolíky nebo latě tvořící nosnou výztuž výplně je následně nanesena silná vrstva hliněné mazaniny. Mazanina zvyšuje protipožární odolnost hrázděné konstrukce stavby a v případě domu i zmíněné tepelně-izolační vlastnosti stavby sloužící trvalému bydlení.

Zděná výplň hrázdění

Vedle lehkých dřevohliněných výplní nacházejí v pozdějším období uplatnění rovněž těžké a nesplané výplně. Tento typ výplní přitom mohl zůstat v režné podobě nebo být na straně exteriéru i interiéru opatřen povrchovou úpravou. Nejčastěji se přitom jednalo a vnější a vnitřní omítku.

Kámen a cihly

Na výplně hrázděné provedené technikou zdění je použito lomového kamene nebo nepálených a později palených cihel. Hrázděné fasády staveb tvořené pálenými cihlami nacházejí uplatnění ještě v poslední třetině 19. století a na počátku 20. století.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Hrázděné stavby – konstrukce hrázdění © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *