Rámové dřevostavby – stodoly, mosty, zvonice, verandy a altány

Rámové stavby bez výplní se na území ČR uplatnily především na hospodářských stavbách a stavbách drobného nebo doplňkového charakteru.

foto: Rámová konstrukce zvonice

Pro dřevěné konstrukce představují největší riziko požáry. Úplný nebo částečný zánik přitom představuje nenahraditelnou ztrátu, neboť vedle samotné konstrukce spočívá hodnota rovněž ve stáří použitého materiálu a jeho řemeslném opracování.
Město Železný Brod, okres Jablonec nad Nisou, Foto © MaČefotogaleri
e

Rámové dřevostavby

Zastoupení rámových staveb, resp. staveb se stěnami tvořenými rámy bez výplní, bylo v minulosti výrazně početnější. Dokládá to ostatně řada historických vyobrazení, z nichž mnohá nemusí být v důsledku častého prkenného obednění prokazatelná. Důvod poměrně skromného dochování rámových staveb lze spatřovat především ve snadné hořlavosti dřevěné konstrukce.

Stodoly, seníky a kolny

Z hospodářských staveb se do dnešních dob v nevelkém počtu dochovaly především lehké rámové konstrukce obedněných stodol, seníků a rovněž vozové kolny, zpravidla otevřené do prostoru hospodářského dvora dřevěnou arkádou.

Mosty a zvonice

Neméně výraznými stavbami rámové konstrukce jsou mosty a dřevěné zvonice, opatřené opět z vnější strany prkenným bedněním.

Verandy, altány a věže

Rámovou konstrukcí se vyznačuje i řada podstatně mladších staveb, především pak domové přístavky (lehká bedněná zádveří nebo závětří, verandy apod.), zahradní altány nebo věže k sušení hadic u požárních zbrojnic.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Dřevostavby rámové konstrukce © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *