Stěnové kleštiny – vnější ztužení roubené stavby

Namísto dříve užívaných rohových kůlů jsou stěny mladších roubených staveb zajištěny proti vybočení stěnovými kleštinami.

Stěnové kleštiny

Mladší řešení vnějšího statického zajištění roubené stěny přestavuje použití stěnových kleštin, charakteristických zejména (nikoliv však výhradně) pro přízemní stavby Podkrkonoší a Orlických hor. Stěnové kleštiny jsou tvořeny dvěmi sloupky nevelkého průřezu, které jsou situované protilehle při vnějším a vnitřním líci roubené stěny.

Kleštiny sloužily výhradně konstrukční funkci a kromě možného okosení vnějších hran nebývají opatřeny žádnou profilací. Pro jejich správnou funkci je nezbytné dosedání přímo na trámy roubení, často proto mohou být skryty pod vnější nebo vnitřní povrchovou úpravou roubených stěn.

Běžné je rovněž jejich dodatečné provádění, pokud byla zaznamenána deformace stěny (tj. vybočení ze svislé roviny).

Dřevěné spony a ocelové svorníky

Subtilní přístěnné trámky kleštin o výšce zhruba odpovídající výšce stěny jsou skrz spáry roubené stěny spojeny dřevěnými sponami s klínovými závlačkami pro možnost snadného přitažení.

Později je namísto dřevěných spon používáno ocelových svorníků se závitem a dotažení stěnových kleštin zajišťují poměrné velké matky čtvercového a následně již šestihranného tvaru.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Srubové stavby – deformace roubení © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *