Hrázděné dřevostavby – architektura hrázděných dřevostaveb

Za vrcholné období hrázděných staveb v prostředí vesnických sídel považujeme 18. a počátek 19. století. Po tomto období ustupují hrázděné konstrukce v důsledku protipožárních nařízení stavbám celozděného provedení.

foto: Hrázděná stavba na Chebsku

Hospodářská stavba hrázděné konstrukce. V přízemí a štítu se uplaťnují různé typy hrázdění z pohledu konstrukce i barevnosti.
Obec Doubrava, okres Cheb, Foto © MaČefotogalerie

Starší hrázděné stavby

Starší hrázděné konstrukce staveb se obdobně jako jiné rámové konstrukce vyznačují důkladnějším provedením, které spočívá zejména v náročnějším opracování dřevěných trámů včetně tesařských spojů.

Vedle trámů větších rozměrů je charakteristický rovněž jejich vyšší počet, uplatňující se zejména v šikmých ztužujících směrech – zavětrování konstrukce.

Mladší hrázděné dřevostavby

Hrázděná konstrukce staveb mladšího data je naopak spíše subtilnější, charakterizovaná menšími profily dřevěných prvků. Kromě tohoto dochází ke snížení počtu ztužujících vzpěr či táhel a současně se zvětšuje rozpětí mezi svislými sloupky.

Architektonický výraz hrázdění

Hustota hrázdění ovšem nesouvisí jen se stářím samotné konstrukce. Rozdíly můžeme shledat rovněž mezi jednotlivými typy staveb i v rámci pohledové exponovanosti stěn. Nejnáročněji pojednáno zpravidla bývá štítové průčelí, ze kterého vyniká především trojúhelníkový štít. Je to ovšem dáno i samotným použitím hrázděné konstrukce, která se v přízemí domů neuplaťnuje. Důležité ovšem rovněž materiálové provedení výplní,popisované samostatně.

Regionální forma hrázděných staveb

Kromě výše uvedeného mělo na podobu hrázdění zcela zásadní vliv i regionální řešení hrázděných staveb, které na území ČR zdaleka nebylo jednotného architektonického výrazu. Rozdíly byly konstrukčně i výrazově zcela neopomenutelné a nezanedbatelný vliv pravděpodobně sehrálo rovněž prostředí slovanského nebo germánského etnika.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Hrázděné dřevostavby v ČR © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *