Hrázděné stavby – hrázděný dům, stodola, kolna a špýchar

S hrázděnou konstrukcí se můžeme setkat na řadě typologických druhů staveb, ať již se jedná o dům nebo hospodářskou stavbu náležející k téže usedlosti.

foto: Hrázděný dům

Dům s hrázděným patrem a štítem na roubeném věnci. Přízemí domu je zčásti zděné a roubené na podezdívce.
Obec Salajna, okres Cheb, Foto © MaČefotogalerie

Hrázděný dům

S hrázděnými domy, resp. domy tvořenými hrázděnými stěnami, se můžeme na území ČR setkat především v prostředí severozápadních Čech.

Zdejší rozvoj hrázděné konstrukce přitom úzce souvisí s úsporou kvalitního stavebního dřeva i vlivem západněji položených saských oblastí s vyspělou hrázděnou architekturou. Obdobně jako u jiných konstrukcí dochází k používání hrázdění nedříve v sociálně vyspělejším prostředí města a následně v prostředí venkova.

Hrázděné patro domu

Na území České republiky se hrázdění zpravidla vyskytuje v kombinaci s jinou stavební konstrukcí – roubenou nebo zděnou. Termín hrázděný dům je tak používán pro domy hrázděné jen částečně, a to zejména v patře.

Roubené či zděné přízemí domu

Na rozdíl od Německa se u nás totiž hrázděná technika neuplatnila na konstrukci obvodových stěn hlavní obytné místnosti venkovského domu – světnice. Přední a ojediněle i zadní část přízemí domu zůstávala po dlouhou dobu roubená a byla nahrazena zdivem až v souvislosti s mladšími způsoby vytápění. Důvodem byly především dobré tepelně-izolační vlastnosti roubené dřevěné stěny, která se vyznačovala pro trvalý pobyt dostatečnou dotykovou teplotou.

Hrázděný štít domu

Vedle hrázděného patra bývá hrázděnou technikou často proveden i štít domu. S hrázděným štítem se přitom můžeme setkat u domu patrového, polopatrového i přízemního uspořádání.

Hrázděné stodoly, kolny a špýchary

foto: Hrázděná kolna

Hrázděná konstrukce hospodářské stavby. Hrázdění je užito na obvodové stěny a v náročnějším provedení i na štít stavby.
Obec Salajna, okres Cheb, Foto © MaČefotogalerie

Kromě obytných staveb (domů) se můžeme s hrázděním setkat rovněž u staveb hospodářských. Z důvodu jejich přízemního uspořádání je samozřejmě hrázděná konstrukce stěn použita již na úrovni přízemí.

Jedná se především o hrázděné stodoly, kolny nebo špýchary, dochované v nepoměrně menším počtu než v případě hrázděných domů.

Hrázděné kaple

Za zcela ojedinělé je možno považovat provedení hrázděného štítu u drobné sakrální stavby – kaple.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Hrázděné domy a hospodářské stavby © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *