Baroko a zděné barokní stavby v 17. a 18. století

Vedle roubených staveb se začíná především v sociálně vyspělejším prostředí venkova nebo brzy odlesněných oblastech prosazovat technika zdění z kamene, známá ovšem již v období středověku.

Zděné stavby z kamene, portály a ostění

Celozděné stavby barokního období jsou provedeny povětšinou ještě ze sbíraného kamene, výjimečně už kamene lomového. Charakteristické jsou opět profilované kamenické články, užívané na orámování dveřních a okenních otvorů. Portály a ostění barokního typu se vyznačují jednostranně nebo oboustranně odsazenými rohovými úseky (tzv. uchy) a obvodovým páskem sledujícím tvar orámování.

Barokní tvary štítů a pozdější užití

Výrazným rysem vnější podoby zděných barokních staveb se stává uplatnění křivkových tvarů, a to převážně na ramenech náročně tvarovaných štítů se symetrickými křídly. Mnohé z těchto staveb nebo častěji přestaveb však datem výstavby spadají až do následujícího období klasicistního slohu nebo dokonce do 2. poloviny 19. století.

Autor textu a fotodokumentace ke kapitole
Baroko a stavby 17. – 18. století © Martin Čerňanský

Literatura a odkazy:

Lidové stavby. Architektura českého venkova © Jiří Škabrada

Lidová architektura. Encyklopedie © Václav Frolec, Josef Vařeka

Diskuze

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *