Princip vytápění kamny na tuhá paliva – vedení, proudění a sálání tepla, tepelná energie

Kamna užívaná po staletí k vytápění obytných prostor náleží mezi lokální otopná zařízení s odvodem kouře mimo vytápěný prostor. Přeneseně se jedná o tzv. nepřímé vytápění.

Princip vytápění kamny

Princip vytápění kamny spočívá v předávání tepla svému okolí, přičemž se teplo od kamen šíří vedením, prouděním (mezi pevným tělesem a vzduchem nazývaného též přestup tepla) a sáláním. Na stejném principu jako je kuchyňskými kamny vyhřívána světnice venkovského domu či chalupy byly pokojovými kamny vyhřívány zámecké interiéry náročné výzdoby a movitého vybavení.

Vedení tepla a zahřátí kamen

foto: Zámecká kachlová kamna

Pokojová kamna zámku byla obsluhována ze sousedního prostoru. Teplo bylo okolí předáváno teplosměnnou plochou – kachli.
Lokalita nezveřejněna, okres Jindřichův Hradec, Foto © MaČe • fotogalerie

Vedení tepla kamny zahrnuje co nejrovnoměrnější zahřátí materiálu, ze kterých byla kamna vyrobena – keramické kachle, kov aj. Kromě části bezprostředně vystavené ohni nebo ohřátým spalinách zahrnuje i ostatní části kamnového tělesa.

Proudění tepla a ohřev

Proudění tepla (též přestup) zahrnuje ohřev vzduchu v blízkosti kamen, který se po ohřátí stává lehčím a stoupá ke stropu podél něhož proudí k obvodovým stěnám a okenním nebo dveřním otvorům vedoucím zpravidla do nevytápěné místnosti (vstupní síň venkovského domu, zámecká chodba atd.). Zde se ochlazuje a klesá k podlaze, přičemž dále pokračuje ke kamnům v jejichž blízkosti se opět ohřívá.

Sálání tepla a vyzařování tepelné energie

Sálání tepla představuje vyzařování tepelné energie do prostoru a její pohlcování předměty, stěnami nebo oděvem osob v blízkosti teplosměnné plochy kamen z kachlů (kachlová kamna) nebo jiného materiálu (kamna litinová, železná atd.).

Autor textu a fotky k heslu
Přímé a nepřímé vytápění kamny na tuhá paliva © Martin Čerňanský