Požadavky na kamna a sporáky – rozměry, umístění a těsnost kamen a sporáků

Kromě použitého materiálu náleží mezi základní požadavky kladenými na kamna jejich dostatečné rozměry a vhodné umístění. Dalšími jsou požadavky na čistotu, požární bezpečnost a těsnost, vztahujícími se rovněž na mladší sporáky.

Rozměry pokojových a kuchyňských kamen

V závislosti na objemu prostoru vytápěného kamny se mají pokojová nebo kuchyňská kamna na dřevo či jiná tuhá paliva vyznačovat dostatečně velkým povrchem a dostatečně dlouhým kouřovodem.

Požadavky na tvar a orientaci kamnových stěn

Stěny kachlových či jiných kamen mají být svislé a orientovány co největší plochou do vytápěného prostoru. U vesnického domu, chalupy nebo mlýna je tímto prostorem světnice, představující zpravidla po dlouhé období jedinou vytápěnou místnost. Důvodem těchto požadavků je využití maximálního množství tepla, které by v opačném případě odcházelo komínovým průduchem zcela nevyužito mimo vytápěný prostor.

Požadavky na čistotu a umístění kamen i sporáků

foto: Pec a sporák s troubou

Kuchyňské a otopné zařízení - umístění pece a sporáku s troubou

Kuchyňské a otopné zařízení umístěné v rohu světnice. Kachlová část situována s dostatečným odstupem od stěn.
Lokalita nezveřejněna, okres Strakonice, Foto © MaČe • fotogalerie

S předchozím požadavkem souvisí i vhodné umístění vyznačující se navzdory situování v rohu světnice dostatečným odstupem kamen či sporáku od obvodových stěn vytápěné místnosti.

Důvodem tohoto umístění je snadná čistitelnost povrchu pokojových i kuchyňských kamen a sporáků s kachlovým nástavcem trouby. V případě otopného zařízení je zároveň velmi důležité i zajištění dostatečného proudění vzduchu vyhřívajícího světnici bez nadměrného přehřátí povrchu kamnového tělesa.

Požární bezpečnost a hygienické požadavky

Vysoká povrchová teplota kamen a sporáků (s výjimkou varné plochy) je nežádoucí s ohledem na požární bezpečnost i hygienické požadavky. Za tímto účelem byla kamna obkládána pomocí izolačního materiálu nebo uvnitř provedena ohnivzdorná vyzdívka (např. šamotové cihly).

Těsnost kamen a sporáků

foto: Přikládací dvířka

Sporák - dvířka přikládacího otvoru s rukojetí

Kuchyňský sporák s přikládacími dvířky. Dvířka s rukojetí jsou proděravěna pro přívod vzduchu i kontrolu hoření.
Lokalita nezveřejněna, okres Strakonice, Foto © MaČe • fotogalerie

Mezi další požadavky náleží těsnost kamen nebo sporáku z důvodu nežádoucího úniku kouřových zplodin snižujících kvalitu bydlení.

Těsná mají být rovněž z prostoru světnice obsluhovaná dvířka uzavírající přikládací otvor, avšak zároveň umožňující (někdy regulovatelný) přívod vzduchu včetně kontroly hoření. Vhodné je provedení rukojeti z materiálu neumožňujícího v krátké době zahřátí na vysokou teplotu.

Autor textu a fotky k heslu
Pokojová a kuchyňská kamna a sporáky – požadavky © Martin Čerňanský