Keramické kachle na kamna – renesanční a barokní kachle

Oproti středověkým dutým kachlům se novověké kachle vyznačují odlišným tvarem i postupným tématickým omezením motivů určujících jejich výzdobu.

Fajánsové a majolikové kachle a hrnčinové kachle

S ohledem na postup výroby kachlů a způsob jejich výzdoby dochází k rozdělení na kachle určená pro kachlová kamna vrchnostenských staveb a kachle pro stavbu kamen v prostředí lidových vrstev. Na kachlová kamna vrchnosti jsou používány fajánsové a majolikové kachle, zatímco ve světnicích běžných domů převažují hrnčinové kachle.

Novověké kachle na renesanční a barokní kamna

Novověké kachle pro stavbu renesančních a barokních kamen se vyznačují vydutým tvarem se záchytnými žebry po obvodě, které slouží k jejich vzájemnému spojení. Podle povrchové úpravy rozeznáváme keramické kachle glazované, zakuřované nebo režné (bez úpravy).

Renesanční kachle

Celá kachlová kamna z renesančních kachlů opatřených barevnou glazurou se nám dochovala pouze v zámeckých interiérech. Od 16. století sice můžeme vysledovat nahrazování pece kachlovými kamny rovněž ve venkovském prostředí, ale pouze u nejzámožnějších vrstev a ještě zcela ojediněle. K běžnému rozšíření kachlových kamen do světnic domů náležejících k zemědělským usedlostem dochází až o dvě století později.

Barokní kachle – velké modelované kachle

foto: Kachle barokních kamen

Barokní kachlová kamna z velkoformátových kachlů

Velké a náročně modelované kachle barokních kamen v charakteristické tmavě zelené barevnosti. Kachlová kamna ukončuje bohatě profilovaná římsa.
Lokalita nezveřejněna, okres Nymburk, Foto © MaČe • fotogalerie

Od závěru 17. století již běžně převažují kachle s jednobarevnou glazurou. V průběhu následujícího 18. století jsou nejčastěji doloženy velké barokní kachle hnědé nebo tmavě zelené barvy a následně barvy bílé.

Barokní kachlová kamna

S ohledem na použití jednobarevných kachlů jsou jedné barvy i kachlová kamna postavená v barokním období. Barokní kachlová kamna dosahují velkých rozměrů a zaujímají značnou část vytápěného prostoru. Hlavní výzdobu barokních kachlových kamen přejímá zejména náročná modelace jednotlivých kachlů a jejich sestavování do nejrůznějšího tvaru.

Autor textu a fotky k heslu Kachle na kachlová kamna a sporáky © Martin Čerňanský