Šindelová krytina – starý a nový šindel, výměna a překrytí

Šindelová střešní krytina pokrývala řadu historických staveb různé funkce a zejména v horských krajích po dlouhou dobu převažovala. V současnosti se s touto krytinou početněji setkáme spíše ve skanzenech.

foto: Šindelová střešní krytina

Použití šindele na roubených stavbách v horské oblasti Beskyd, kde se z původně převažující krytinou setkáme v terénu jen ojediněle. Běžnou zůstává její použití jen jen ve skanzenech lidové architektury.
Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín, Foto © MaČefotogalerie

Lesnaté oblasti

Šindele bylo na střešní krytinu používáno především v horských, podhorských a hornatých oblastech (Beskydy, Šumava atd.) se snadnou dostupností vhodného dřeva. Zde společně s roubenou konstrukcí tvoří charakteristický výraz starší vrstvy zástavby.

Postupně proniká šindelová krytina i do níže položených oblastí s převahou obilnářské produkce, kde oproti převažujícím slaměným doškům představuje kvalitnější a trvanlivější krytinu.

Šindele v odlesněných oblastech

Z důvodu výrobní náročnosti i nákladnosti nachází šindelová krytina v oblastech nížinných a převážně odlesněných uplatnění pouze na významnějších církevních a panských stavbách. Šindelem bývají zastřešeny kaple, kostely a zvonice nebo fary, přičemž na některých se mohl šindel dochovat dodnes.

Výměna šindelové krytiny

U řady starších staveb byla šindelová krytina později nahrazena mladšími nespalnými krytinami, např. pálenými taškami a to často včetně výměny nebo zesílení konstrukce krovu. Postupně tak vymizela i z horských a podhorských oblastí, ve kterých byla kdysi početně převažující.

Překrytí šindelové krytiny

V některých regionech byly šindele rovněž často překryty břidlicí, vláknocementovými šablonami nebo pásy lepenky, tedy krytinou stejně vyžadující plné bednění namísto střešních latí.

Nová šindelová krytina

Oproti minulosti je proto uplatnění šindelové krytiny v obraze dnešní vesnice spíše vzácné, a to i v oblastech s dosud převažující starší roubenou architekturou.

Uplatňuje je veskrze pouze ojediněle na jednotlivých a často vzorně obnovovaných kulturních památkách. Výraznější soustředění je omezeno pouze na stavby stojící nebo nově budované ve skanzenech založených v oblastech, kde byla tato krytina určující pro charakter místní zástavby (např. muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštem, skanzen na Veselém Kopci).

Autor textové části a fotodokumentace ke kapitole
Šindel – střešní šindele © Martin Čerňanský

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.