Dřevěné krovy a konstrukce krovů se sloupky

Historické krovy jsou výhradně dřevěné a jejich vývoj úzce souvisel s použitým materiálem, jeho opracování i spoji. Mezi nejstarší krovové konstrukce náleží krovy se sloupky po celé výšce stavby.

Krov se sloupky

Krovy s hřebenovou vaznicí signalizují už charakteristické kůlové jamky po masivních sloupech, odkrývané v osách půdorysů hradištních a raně středověkých zahloubených objektů a objektů nemajících ještě dostatečně únosné stěny.

U obytných staveb se krov se sloupy stavěnými až na zem (nikoliv na příčné stěny nebo vazný trám) dochoval jen v posledních exemplářích na jižním Slovensku (Šala). V Čechách se hřebenová vaznice (spolu s dalšími archaismy) vyskytuje na starých obytných i hospodářských stavbách v jihozápadních Čechách. Na zemi stojí sloupky hřebenových vaznic pouze u stodol, u obytných staveb jsou situovány na příčných stěnách (v trojdílném půdorysu, u stodoly stejně jako u domu, tvoří základ krovu čtyři sloupy).

Vaznice těchto krovů jsou zpravidla dvě nad sebou, přičemž spodní má bezpochyby ztužující funkci: plátují se přes ni podélné zavětrovací pásky propojující vaznici se sloupy. Zásadní rozdíl těchto krovů spočívá v situování krokví, které nesou vzepřeny zespodu, ale zavěšeny, resp. přehozeny přes vaznici shora (způsobem, jímž se sedlá kůň nebo kterým se přes jeho hřbet přehazovaly náklady v době, kdy ještě nebyly vozy): proto se v těchto končinách říkalo těmto krovům „na kobylu“ či „na vosla“.

Krokve a kolíky

Krokve se připravily zpravidla ze silných nehraněných tyčí, kladených silnějšími konci nahoru. Spojení krokví se provádělo zaražením plochého ztesání jedné do rozštěpu druhé, s propojením obvyklým dřevěným kolíkem v prodlabaném otvoru.

Upevnění spodního konce bylo pouze symbolické (maximálně kolíkem do horního trámu stěny, ale také jenom opřením, což samozřejmě s ohledem na „přehozenou“ konstrukci krovu postačovalo), což umožňovalo relativně snadné a rychlé odstranění krovu údajně i při nebezpečí požáru.

Se souhlasem autora převzato z publikace
Lidové stavby.  Architektura českého venkova © Jiří Škabrada

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *