Závětří jako prostor před vstupem do budovy

1. Prostor před vstupem do budovy, chráněný ze strana a shora, jednou stranou však otevřený do volného prostranství. Příkladem závětří v lidové architektuře je žudro;

2. Prkenná budka, která se někde na léto odstraňuje (v Krušných horách, v Podještědí a jinde) (lit. 016: V. Frolec, str. 264/změněn slovosled u druhého bodu).

Literatura a odkazy:

Lidová architektura. Encyklopedie © Václav Frolec, Josef Vařeka

foto: Dobrá, jen zástěna