Sopouch

1. Dymník nad otevřeným ohništěm (Čechy, Morava);

2. Kouřový otvor nebo trouba ve stěně mezi světnicí a síní (v prostoru nad ústím pece), jimiž odchází kouř z pece a kamen do komína; (lit. 016: V. Frolec, str. 205 a 241).

4. Větrací otvor ve chlévě (střední Morava) (lit. 016: V. Frolec, str. 205)

Též pod názvy:

Tahoun (nářečně, západní Morava)

Valach (nářečně, Příbramsko, Plzeňsko)

Vyskytuje se v různých nářečních obměnách („ capuch “ – Chodsko, „ capouch “ – jižní Čechy, západní Morava, „ sopuch “ – jihovýchodní Morava, „ valach “ – Příbramsko a Plzeňsko apod.); na západní Moravě též „ tahoun “ (lit. 016: V. Frolec, str. 205/vynechán třetí bod, vztahující se již k oblasti Slovenska)

Autor hesla Sopouch z publikace Lidová architektura. Encyklopedie © Václav Frolec, Josef Vařeka