Boží požehnání je obrázek či text nad vstupem nebo předměty pod základovým kamenem

1. Obrázek nebo text zarámovaný a zavěšený nad vstupem do světnice.

2. Předměty (peníze, podkova, svěcená voda, poutní medaile, křížek apod.) ukládané při stavbě domu pod základový kámen (lit. 016: V. Frolec, str. 19).

Koncept rozšiřujícího textu: 1. Obrázek s vyobrazením náboženského motivu, ukázky žehnajících textů, 2. Ukladání předmětů pod základový kámen nebo práh vstupních dveří náleží do širokého okruhu domových zvyků spojených se stavbou domu nebo bydlením v samotném domě.

Literatura a odkazy:

Lidová architektura. Encyklopedie © Václav Frolec, Josef Vařeka

Lidová architektura a památky ČR © Martin Čerňanský