Pícka a 6 významů ve vztahu k topeništi nebo základům stavby

(nářečně, východní Morava „pécka“, slovensky „piecka“)

1. Jednoduchý poklop resp. stavební úprava podobná komínové hlavici a umístěná na stropní konstrukci nad místem topeniště. Sloužila pro zachycení žáru a jisker odcházejících dymníkem nebo jiným kouřovodem z topeniště, přičemž stoupající kouř dále unikal do podkrovního prostoru. Z podroví pak krytinou nebo větracími otvory mimo dům. Pícka tvoří např. tři kameny ohrazující stropní otvor a nahoře překryté širším plochým kamenem (doplněno kurzívou)

2. Plochý kámen podkládaný pod roh roubené stavby.

3. Malý výklenek v peci.

4. Výstupek u pece.

5. Místo (úzký prostor) mezi stěnou, pecí a kamny („peklo“), která slouží k ukládání drobných předmětů (loučí, hmoždíře, apod.) a k odkládání různých částí oděvu.

6. Zdrobnělina k pec (spisovně) (lit. 016: V. Frolec, str. 160/upraveno první heslo).

Šleda

(nářečně, východní Morava)

1. Pícka;

2. Plochý kámen podkládaný pod zdi nabíjené z hlíny (hostýnské Záhoří) (lit. 016: V. Frolec, str. 222).

Literatura a odkazy:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). STNL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.