Nemovitost je pozemek nebo stavba

1. Pozemky

2. Stavby spojené se zemí pevným základem. V evidenci nemovitostí se vyznačují veškeré nemovitosti s uvedením druhů (kultur), výměry a způsobů užívání, dále vlastnické vztahy, právo osobního užívání pozemku, omezení vlastnických práv a další důležité právní skutečnosti týkající se nemovitosti (lit. 016: V. Frolec, str. 132).

Literatura a odkazy:

Lidová architektura. Encyklopedie © Václav Frolec, Josef Vařeka

Doplnit: odkaz na Katastrální zákon, Stavební zákon, Oceňovací vyhlášku