Mázhaus je síň v domě

Velká síň, ústřední prostora hlavně v přízemí a někde také v patře gotického a renesančního domu, z níž vedly vstupy do jednotlivých místností. Charakter mázhausu mají některé síně domů venkovských městeček (lit. 016: V. Frolec, str. 121).

Literatura a odkazy:

Lidová architektura. Encyklopedie © Václav Frolec, Josef Vařeka