Stěnová kleština je konstrukční prvek ke ztužení roubených stěn

Úzké, protilehle umístěné sloupky (stojáky) na vnější a vnitřní straně roubené stěny, vodorovně stažené dřevěnými sponami, závlačkami nebo ocelovými šrouby se čtvercovými a posléze se šestihrannými matkami.

Sloupky bývají staženy v horní a dolní části, v místě mezi jednotlivými věnci srubu nebo skrze trámy. Stěnová kleština nedovoluje trámům roubení vybočit z roviny stěny; bývá umístěna poblíž rohů a v prostoru mezi okny, především u štítových stěn. Sloupky stěnové kleštiny nejsou zapuštěny do země ani propojeny se střešní konstrukcí.

Stěnové kleštiny se nestavěly současně s domem, ale byly připojovány dodatečně k domům roubeným z poměrně tenkých trámů, když bylo nebezpečí borcení stěn. Časový odstup mezi stavbou domu a provedení stěnových kleštin mohl být proto různý.

Stěnové kleštiny představují novější tektonický prvek např. v Podkrkonoší a v Orlických horách (Vařeka, 1983, str. 211/doplněno o text kurzívou).

Šprajcle

(nářečně, severovýchodní Čechy) Stěnová kleština (1983, str. 223)

Literatura a odkazy:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). STNL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.