Fronton je průčelní štít bez oken, nad portálem nebo nad oknem

(z fran. Fronton = štít, z latiny Frons = čelo, obličej, fasáda)

Fronton bývá různě upraven. V lidové architektuře se vyskytuje u zděných domů, hanáckých žudrů („žebraček“), u novějších vinohradnických staveb a jinde (lit. 016: V. Frolec, str. 58).

Literatura a odkazy:

Lidová architektura. Encyklopedie © Václav Frolec, Josef Vařeka