Lepenka je stavební materiál určený jako hydroizolace stavby nebo provizorní krytina

Lepenka je izolační asfaltový pás (odtud též zkratka IPA) sloužící k hydroizolaci a to zejména spodní části stavby (základy). Kromě tohoto je s ohledem na svoje hydroizolační vlastnosti využívána rovněž jako střešní krytina. Jednotlivé pásy lepenky se kladou na střechu ve směru spádu střešních rovin, tj. ve směru odtoku dešťové vody. Spojuje se zpravidla natavením podél okrajů přes sebe přesahujících pásů (MaČe).

Impregnovaný materiál k vyspravování a ke krytí střech. Používala se na Českomoravské vrchovině, na severovýchodní Moravě a jinde, kde lepenka nahrazovala v lidovém stavitelství dožilou šindelovou krytinu hlavně od 20. století. (lit. 016: J. Vařeka, str. 113/doplněno).

Literatura a odkazy k tématu:

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.

ČERŇANSKÝ, Martin. PAMÁTKY A LIDOVÁ ARCHITEKTURA ČR. URN:NBN:cz-nk2008545.

Přejít nahoru