Hambalek, hambalkový krov nebo soustava – nejčastější konstrukce krovu ve tvaru písmene A

Hambalek, hambalkový krov nebo soustava – nejčastější konstrukce krovu ve tvaru písmene A

Hambalek je konstrukční prvek v soustavě hambalkového krovu, jehož (příčné) vazby mají tvar písmene A. Nejčastěji se jedná o krátký trámek rozpírající krokve namáhané ohybem od zatížení svislého (krytina, sníh) nebo vodorovného (vítr).

Samotný hambalek zajištuje spolupůsobení krokví a je přitom zpravidla namáhán tlakem. Tím se liší i od později užívaných kleštin, namáhaných tahem v důsledku pokládání krokví na vaznice bez vytvoření tuhého rámu trojúhelníkového tvaru (vaznicový krov). S krokvemi je hambalek spojen tesařskými spoji, u starších krovů ještě plátováním (MaČe).

Hambalek, hambálek, hambalka

(též v množném čísle)
(z němčiny Hahnenbalken = svázka v krovu, kohoutí hřada), vzniklo složením der Hahn + koncovka množného čísla en, tj. kohout a der Balken, tj. trám, nosník, břevno nebo kláda

1. Vodorovný trám spojující protilehlé krokve střechy.

2. Patro ve stodole (nářečně).

3. Bidlo na sušení prádla, umístěné zpravidla nad kamny (nářečně) (J. Vařeka, str. 60/doplněno).

Hambalkový krov, hambálková soustava

Páry krokví zpevňuje v horní třetině jejich výšky kratší vodorovný trámec (resp. trámek) zv. hambálek. Hambálkem byla zdokonalena jednoduchá krokvová soustava. Přibližně od konce středověku nejpoužívanější konstrukce krovu na lidových stavbách (Vařeka, str. 60/).

Literatura a odkazy:

ČERŇANSKÝ, Martin. PAMÁTKY A LIDOVÁ ARCHITEKTURA ČR. URN:NBN:cz-nk2008545.

FROLEC, Václav, VAŘEKA, Josef. Lidová architektura (Encyklopedie). SNTL a ALFA, L 17-U3-VI-31f/2145 1. vydání, Praha 1983.